Stadgar

Skyldighet att känna till stadgar
Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgar kan man i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndsskyldig eller åtalad.

Icon representing an icon
Föreningens stadgar kan du ladda ned här