Elektricitet

Nätägare i området är Vattenfall

Eldistribution sker med separata elmätare per bostad. Nätdelen distribueras från Vattenfall. 

 

Eluttag och belysning

El och belysning i din bostad installeras av en behörig elektriker. Alla rum tänds och släcks med en strömbrytare som sitter på väggen vid eller i rummet. Strömställare och eluttag bör regelbundet kontrolleras så att dessa är hela. En spräckt strömställare eller ett spräckt eluttag kan betyda direkt livsfara. Alla eluttag är jordade, använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Apparaterna är då märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat FI-märke De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

 

Elarbeten och säkerhet i hemmet

Elarbeten ska alltid utföras av en auktoriserad elektriker, både ur säkerhets- och försäkringssynpunkt. Kontakta Stena serviceanmälan innan arbete påbörjas. Tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket (http://www.elsakerhetsverket.se/).

Belysning som du installerat ansvarar du själv för.

OBS!
Sedan 1 april 2019 trädde den nya standarden för lamputaggen DCL igenom i Sverige. Det betyder att dina gamla lampor kanske har fel kontakt för att sättas upp i din nya bostad. I din närmsta elbutik kan du köpa adaptrar eller fråga om hjälp.

 

 

Dokument