Ventilation

Ventilationssystemet är ett mekaniskt till- och frånluftsystem, ett så kallat FTX-system, med separat ventilationskanal för varje lägenhet. En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i badrum, klädkammare och kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon placerade i sovrum och vardagsrum bakom element. Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på till- respektive frånluftsdonen, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen.

Don rengörs genom att de torkas rent med våt trasa och diskmedel.

Renande filter

Tilluftsfiltret byts vid behov. Filtret kan behövas rengöras eller bytas oftare på platser där uteluften innehåller mycket partiklar.