Allmän information om bostadsgården

Innergården ägs av Stena Fastigheter. Mellan vår bostadsrättsförening, brf supernova, och Stena Fastigheter finns ett nyttjanderättsavtal som dikterar omfattningen och regler om hur vi ska förhålla oss till innergården.

Det är enligt avtalet brf supernovas ansvar att hålla dess medlemmar informerade om innehållet i nyttjanderättsavtalet. Stena har i sin tur fullt ansvar för bostadsgårdens skötsel och underhåll. Vid akuta arbeten kan tillfälliga avstängningar göras utan föregående information. Allt arbete på bostadsgården ska ske skyndsamt och med minsta möjliga påverkan för oss i Supernova.

Omfattning

I avtalet framgår att vi har rätt att nyttja innergården för den del som markerats med grönt i bilaga 1 för rekreation och utevistelse. Innergården kommer innehålla möbler, planteringar och annan utrustning för samvaro och trivsel. Innergården kommer vara tillgänglig för oss under hela dygnet alla dagar i veckan och kommer att samnyttjas med Stenas hyresgäster i grannfastigheten Midskeppet.

Regler

Av nyttjanderättsavtalet framgår att,

  • det inte är tillåtet att röka eller att grilla på innergården,
  • vid privata arrangemang såsom barnkalas och liknande är det vid var tid gällande regler för bostadsgården som gäller,
  • det inte är tillåtet att nyttja gården för uppställning av egna möbler eller personliga saker.

 

Hälsningar

Styrelsen i brf Supernova